Janusz Gol: Z Rosji powoływano do kadry wszystkich, z wyjątkiem mnie