Kwaśna Mina #5 – Nasi ligowcy są przemęczeni. Na ratunek dziewczynki i schabowy!