Memy Tygodnia #2 – kompromitacja Legii, autorytet Hajty i 2. kolejka Ekstraklasy