Wybór Woźniaka do sztabu niezrozumiały i niepotrzebny