Przeceniamy wpływ selekcjonerów, a nie doceniamy roli przypadku