Kulisy zgrupowania Reprezentacji: praca Łączy Nas Piłka od kuchni (Arłamów 2018)