Nie zagłaskać Szymańskiego, bo skończy jak Kapustka