Adrian Sikora: „Usłyszałem, że jestem za słaby na reprezentację”