Menadżer Akademii Legii Radosław Mozyrko: Pojęcie „akademii” jest w Polsce zdewaluowane