Poza boiskiem status „mąż i ojciec”. Na boisku „wolny”.