Jerzy Engel: „Pamiętajmy, że kariera Roberta to również zasługa Kucharskiego”